MUDr. Igor Martuliak:

Centrum  pre štúdium  a liečbu bolesti, NsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

   

Nefarmakologické  možnosti  liečby postherpetickej neuralgie 

   

POSTHERPERTICKÁ NEURALGIA

- zmiešaný typ neurogénnej bolesti:

kombinácia poškodenia periférnych aj centrálnych štruktúr NS

a/ - periférna zložka ( poškodenie nervového vlákna vírusom varicela zoster s následnou tvorbou mikrojaziev )

b/ - centrálna zložka ( zlyhanie inhibičných mechanizmov vnímania bolesti, zníženie prahu bolesti - senzitizácia, ... )

 • slabá reakcia na analgetiká
 • typický charakter bolestí:  
 • silná intenzita
 • pálivá, ostrá, vystreľujúca
 • spontánna ó provokovaná
 • kontinuálna ó intermitentná

 

KOMPLEXNÁ LIEČBA

liečebné postupy:

 • farmakologické
 • nefarmakologické

používané v kombinácii podľa povahy ochorenia

 

NEUROGÉNNA BOLESŤ - LIEČEBNÉ POSTUPY

- farmakologické:

 • antidepresíva, antikonvulzíva
 • analgetiká
 • lokálne anestetiká
 • adjuvantné lieky

aplikované enterálne i parenterálne (epidurálne, i.v., …)

 

- nefarmakologické: 

 • fyzikálna liečba (Rebox, TENS, laser…)
 • akupunktúra
 • psychoterapia a relaxačné techniky
 • neurochirurgická liečba
 • homeopatia

č    aplikované v kombinácii súčasne - podľa povahy ochorenia

 

NEFARMAKOLOGICKÉ  LIEČEBNÉ POSTUPY

kedy?

 • lokálna aplikácia: po vyhojení herpetických eflorescencií  (po odpadnutí krust)
 • celková liečba: už v akútnom štádiu  (akupunktúra, homeopatia, ...)
 • prevencia: včasné zahájenie liečby bolesti súčasnou kombináciou farmakologických i nefarmakologických liečebných postupov

 

 • fyzikálna liečba (Rebox, TENS, banky, laser…) - lokálna podpora hojenia postihnutých nervov
 • akupunktúra - celková i lokálna harmonizácia a stimulácia hojivých procesov
 • homeopatia - komplexná liečba zameraná na celkovú stimuláciu obranných síl s lokálnou podporou hojenia a cielenou detoxikáciou postihnutých štruktúr
 • psychoterapia a relaxačné techniky - stimulácia a harmonizácia centrálnych inhibičných mechanizmov a často i odstránenie príčiny oslabenia organizmu
 • neurochirurgická liečba - posledná možnosť po zlyhaní všetkých ostatných spôsobov liečby

 

1. FYZIKÁLNA LIEČBA - ELEKTROTERAPIA:

Rebox 

 • perkutánna alkalizácia tkanív v poškodenej oblasti, komplexný účinok
 • stabilizácia bunečnej membrány nervu a zníženie bolestivej iritácie z oblasti poškodenia 
 • vazodilatácia - prekrvenie a zlepšenie hojenia
 • uvoľnenie lymfangiospazmov - derivácia lymfy s toxínmi
 • odstránenie sekundárnych spazmov svalov v postihnutej oblasti

TENS 

 • analgézia zo zníženia iritácie poškodeného nervu
 • stimulácia segmentálnej inhibície

đ   prerušenie patologických spinálnych okruhov

 

2. AKUPUNKTÚRA

aplikovaná ešte v akútnom štádiu herpesu - prevencia neuralgie

 • korporálna (celotelová) - akupunktúrne body na celom tele (aj v oblasti poškodenia)
 • aurikulárna (regulačná) - aplikácia akupunktúry aj pri hypersenzitivite v oblasti poškodenia (aktívne body na ušnici)

efekt : 

 • primárne na energo-informačnej úrovni organizmu (regulácia informačných dejov v akupunktúrnych meridiánoch)
 • sekundárne ovplyvnenie centrálnych analgetických systémov (hlavne k opioidné receptory - efekt zrušiteľný naloxonom)

 

3. HOMEOPATIA

aplikovaná ešte v akútnom štádiu herpesu - prevencia neuralgie

základné metódy homeopatie:

 • klasická (konštitučná): individuálny konštitučný liek, pacient liečený ako celok
 • symptomatická: liek podávaný na základe akútneho stavu a osvedčených indikácií
 • antihomotoxická: symptomatická liečba polykompozitnými liekmi spojená s cielenou detoxikáciou pacienta

 

HOMEOPATIKÁ  V LIEČBE BOLESTI

a/ monokompozitné homeopatiká - výber podľa charakteru bolestí a modalít

mezereum - akútny herpes, postherpetické neuralgie

hypericum - poranenia nervov a ich zakončení

arsenicum album - staré neuralgie zlepšené lokálnym teplom

bryonia alba - ostré bolesti zlepšené v kľude a v teple

 

b/ antihomotoxiká - polykompozitné preparáty s cielenou detoxikáciou postihnutej oblasti aj pacienta

mezereum homaccord - akútny herpes, postherpetické neuralgie

bryaconeel - neuropatická bolesť - neuralgie, brachialgie ...

colocynthis homaccord - ostré vystreľujúce neuralgie, ischialgie

cerebrum comp. - „cerebroprotektívum“ - harmonizácia CNS

 

4. PSYCHOTERAPIA A RELAXAČNÉ TECHNIKY

 • relaxácia (zníženie psychickej i svalovej tenzie, upokojenie reaktivity vegetatívneho nervového systému)

 • zvýšenie prahu bolesti

 • stimulácia centrálnej inhibície

 • zmena postoja k chronickej bolesti (zmena jej vnímania)

  • odkrývacie techniky

  • kognitívne - behaviorálny prístup

  • relaxačné techniky (autogénny tréning)

  • katatýmno - imaginatívna psychoterapia

  • hypnóza, ...

 

5. NEUROCHIRURGICKÁ LIEČBA

vždy až po zlyhaní konzervatívnej terapie

 • deštrukčný zákrok
  • pacienti indikovaní už len výnimočne
  • len paliatívny, obmedzená dĺžka trvania, väčšinou definitívne
  • častá recidíva bolestí nereagujúcich na žiadne liečebné postupy
  • chemické lýzy - najvhodnejšie (reverzibilné - opakovateľné)

 

 • stimulačne postupy
  • výhodné (u indikovaných prípadov)
  • ekonomicky náročné
  • často riešia aj najrezistentnejšie bolesti (centrálne a spinálne stimulátory,...)

 

6. ANESTEZIOLOGICKÉ POSTUPY

 • lokálne - obstreky bolestivých miest, spúšťových bodov, paravertebrálnych svalov, bolestivých jaziev, ...

 

 • regionálne
 • blokády nervov, plexov, ganglí
 • interpleurálne blokády
 • zvodové
  • epidurálne blokády
  • subdurálne blokády

   

 • sympatikové ( neurolytické ) blokády a lýzy
  • plexus coeliacus
  • plexus lumbalis

jednorázové, alebo dlhodobé (katéter s perfúzorom, PCA ...)

    
   

späť na začiatok  stránky ...