Otalgia ako diferenciálne diagnostický problém

MUDr. Jana HAĽKOVÁ, MUDr. Katarína HALEČKOVÁ

ORL oddelenie, NsP Žilina

 

                   Otalgia je príznakom vyvolaným jednak samotným ochorením ucha, alebo sa do ucha prenáša pri ochoreniach iných vzdialených orgánov.

                   Bolesť v uchu pri ochorení ucha býva spojená so zápalom zvukovodu, ušnice - folikul, furunkul, flegmóna. Bolesť býva vystupňovaná dotykom alebo tlakom na ušnicu. Taktiež cudzie telesá bývajú veľmi bolestivé. Pri akútnom zápale stredného ucha býva otalgia veľmi silná, vystupňovaná hlavne v noci, pri kýchaní, alebo smrkaní. Taktiež chronické otitídy sú spojené s otalgiou pri ich akútnych exacerbáciách. Komplikácia akútnej alebo chronickej otitídy - mastoiditída je spojená s pulzujúcou bolesťou spolu s palpačnou citlivosťou mastoidu.

Pomerne často však k otolaryngológovi prichádzajú pacienti, ktorí si sťažujú na bolesti ucha a jeho okolia, ale pri otoskopickom vyšetrení je nález negatívny, alebo sa zistia len minimálne zmeny, ktoré otalgiu nevysvetľujú. I pri otoskopicky negatívnom náleze nemožno bolesť bagatelizovať, pretože pôvod ťažkostí môže byť v zatiaľ nerozpoznaných zmenách okolitých orgánov. Patrí sem aurikulárna forma neuralgie n. glosofaryngei, Costenov syndróm, osteochondróza cervikálnej chrbtice, vzácne arteritis temporalis a nemenej častá otalgia je spôsobená neuralgiou n. trigemini, ktorej diff. dg patrí do rúk neurológov.

Ušná forma neuralgie n. glosopharyngei môže byť esenciálna - postihujúca inervačnú zónu n. glosofaryngei - zvukovod, bubienok, niekedy i ušnicu. Bolesť je paroxyzmálna, pálčivého, rezavého charakteru, rovnaký ako u hltanovej formy neuralgie.

Sekundárna neuralgia n. glosopharyngei je spôsobená pri rôznych patologických zmenách v hltanovej bránke, nosohltane. Vážnou príčinou neuralgie je carcinom nosohltna, ktorý sa dlho môže prejavovať len ušnými príznakmi, hlavne bolesťou, prevodovou nedoslýchavosťou. Preto pri otalgiách s negatínym alebo nevýrazným otoskopickým nálezom je nutná sluchová skúška a podrobné vyšetrenie nosohltana.

                   Mimoušného pôvodu je i otalgia pri tzv. Costenovom syndróme. Pod týmto pojmom rozumieme dysfunkciu čeľustného kĺbu, ktorá sa vyskytuje u bezzubých pacientov a u pacientov, ktorým chýbajú moláre. K ušným prejavom tohto syndrómu patrí: otalgia, pocit zaľahnutého ucha, tinnitus, prechodné alebo trvalé zníženie sluchu, závrate, hypersalivácia. Costen to vysvetľoval tlakom vysunutej hlavice kĺbu na chordu tympani, na Eustachovu trubicu a na n. auriculotemporalis. Príčinou môže byť i rozrušenie kostnej priehradky tympanálnej alebo kĺbnej jamky tlakom hlavice dolnej čeľuste. Bolesti vznikajú a provokujú sa pri jedle spolu s ostatnými prejavmi hore spomínanými.

Pri osteochondróze cervikálnej chrbtice môže byť maximum bolestí pociťované v spánkovej oblasti, retroaurikulárne v bradavkovitom výbežku.

                   Veľmi vzácne ochorenie s ušnými prejavmi je arteritis temporalis. Ochorenie sa vyskytuje v šiestom-siedmom decéniu. Dominujúcim príznakom je bolesť temporálnych artérií a príslušného okolia. Jedná sa o celkové ochorenie a preto medzi prvými príznakmi je nechutenstvo, slabosť, únava, difúzne bolesti svalov. Pomerne náhle sa objaví preaurikulárna bolestivosť, ktorá sa zintenzívňuje. Vystreľuje prevážne do záhlavia, môže sa šíriť i supra a infraorbitálne, je kolísavej intenzity. Kresba spánkových artérií je vystupňovaná, na pohmat sú tuhej konzistencie a značne bolestivé. Koža nad nimi je začervenalá, pulzácia tepien znížená, pridružujú sa trofické zmeny na koži. Bolesti vyžarujú do ušného lalôčika a retroaurikulárne.

Diferenciálna diagnóza otalgie tak ponúka široké spektrum ochorení, ktorých terapiu v našej prednáške nerozoberáme, a ktorá patrí do rúk toho ktorého odborníka.