SSSLB - hlavicka
SSSLB - menu
Standardy - menu
 

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČBE BOLESTI

  MUDr.Marta Kulichová, CSc., h.doc.
  Klinika anesteziologie , intenzívnej medicíny a liečby bolesti, MFN a JLF UK, Martin
   
» definícia
» pooperačná bolesť
» chronická nenádorová bolesť
» nádorová bolesť
» neuropatická bolesť
» Komplexný regionálny bolestivý syndróm
» polyneuropatická bolesť
» herpetická bolesť
» postherpetická neuralgia
» fantómová bolesť
» centrálna bolesť
» silné opioidy v liečbe bolesti ich použitie a limitácie
  * * *

POLYNEUROPATICKÁ BOLESŤ 

Definícia

Periférna neuropatia spojená so stálou alebo intermitentnou bolesťou končatín, môže byť trvalá, pálivá, tupá a/alebo pichavá, spôsobenou generalizovaným alebo fokálnym ochorením periférnych nervov.

Vyskytuje sa u senzoricko-motorických polyneuropatií rôznej etiológie: imunopatologické ochorenia (Guillian-Barré sy), infekcie (HIV), vaskulitídy, paraneoplastické neuropatie (karcinóm pľúc, hematologické malignómy), paraproteinémie, neuropatie metabolické (Diabetes mellitus), nutričné, toxické a hereditárne (porfýria).

Diagnostika

Klinický obraz

Charakteristika bolesti:

Superficiálna, pálivá, stála, distálna, často spojená s dyzestéziou, lokalizácia je „rukavičková“, „ponožková“, ale tiež fokálna v oblasti postihnutého nervu (meralgia parestetica)
Hlboká, stála, tupá, trvalá, hlavne nočná, proximálne šírenie.
Ostrá, pichavá, intermitentná, „tabická“, hlavne na nohách
Vokalizácia: „ ako elektrika, pálenie ľadu, špendlíky a ihly, chodenie po rozbitom skle, ploštice lezúce po koži“
Intenzita bolesti: mierna až stredná

Senzorické prejavy: senzorický deficit v rukavicovej a ponožkovej lokalizácii, parestézia, dyzestézia, hyperpatia, allodynia,

Motorické prejavy: motorický deficit, slabosť a atrofia distálnych svalov, zníženie až vymiznutie hlbokých šľachových reflexov, strata stability a neohrabaná chôdza
Evokované potenciály: znížené alebo neprítomné senzorické potenciály, spomalené senzorické a motorické vedenie
EMG: príznaky svalovej denervácie
Psychologické prejavy: depresia a poruchy spánku
Pridružené symptómy: prejavy primárneho ochorenia

Terapia

A Stabilizovať liečbu primárneho ochorenia
B Komplexná - podľa zásad liečby chronickej neuropatickej bolesti
C Preferenčná podľa dominujúcej bolesti:

Statická allodynia: lokálny kapsaicín, nonivamidín, 5% lidokain
Silná dyzestézia: karbamazepín, valproát sodný
Paroxyzmálna pichavá: mexiletín, karbamazepín, klonazepam
Stála, hlboká, pálivá: amitriptylín, fluvoxamín, klonidín
Svalová bolesť: paracetamol, diklofenak/misoprostol, baklofen, stretching, TENS
Náhla prerušovacia bolesť: tramadol, dihydrokodeín
Poruchy spánku: hydroxyzín, fluvoxamín, hypnotiká

Refraktérna bolesť:
kontinuálne neuroaxiálne blokády: lokálne anestetiká + ketamín +/- klonidín +/- opioid (krátkodobá úľava)
stimulácia spinálnej miechy