SSSLB - hlavicka
SSSLB - menu

SAS (sekcia algeziologických sestier pri SSŠLB)

 
 

 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Sekcia sestier pracujúcich v algeziológii (SSPvA)
tel.: 0908 148 808, e-mail:jsnopkova@nspbb.sk

* * *

Správa z odborného podujatia Sekcie sestier pracujúcich v algeziológii SLS
XXI. Česko- Slovenské dialógy o bolesti
XXVII. Slovenské dialógy o bolest
3. – 5. 10. 2019, Stará Lesná

Naša sekcia prebiehala v piatok 03.10.2019 o 18.30 hod.
Registrovaných sestier bolo 36 sestier. Mali sme 6 prednášok.
Kredity za všetky dni: 10 kreditov za aktívnu účasť a 13 kreditov za pasívnu účasť.

Program:  

 Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii

Predsedníctvo: J. Snopková, R. Halajová

  1. Hepres zoster a postherpetická neuralgia u starších pacientov. Halajová, R., Ďuricová, A. Nemocnica Zvolen, Algeziologická ambulancia (15 min.)
  2. Vybrané aspekty vnímania bolesti u žien a mužov. Rybárová D., Rybárová Ľ. NsP SNV a.s., FZO PU v Prešove. (15 min.)
  3. Management ošetrovateľskej starostlivosti na Algeziologickej klinike. Snopková J., Martuliak I. Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica. (15 min.)
  4. Acute Pain Service v NSP Spišská Nová Ves. Hatalová D., Rybárová D. NsP SNV a.s. - OAMIS. (15 min.)
  5. Prínos konceptu Acute pain service - hodnotenie po 2 rokoch. Krížová Š., Horváthová E., Vozárová K. NsP Sv. Lukáša Galanta, OAIM. (15 min.)
  6. Hemangióm – kazuistika.  Pastorová J., Kizeková M. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, OAIM. (15 min.)

Podujatie hodnotím na veľmi vysokej úrovni,  prednášky boli rôznorodé, ale každá bola hodnotná a odborne pripravená.

Chcem sa podakovať všetkým prednášajúcim aj účastníkom.

Zapísala: Snopková Jana
Banská Bystrica: 09.10.2019

 

 

Zoznam členov SAS (sekcie algeziologických sestier pri SSŠLB)

Zoradiť:
Titul
Zoradiť:
Priezvisko a Meno
Zoradiť:
Mesto
Zoradiť:
PSČ
Zoradiť:
Ulica
Zoradiť:
Evč
{Titul} {Priezvisko_x0020_a_x0020_Meno} {Mesto} {ds1::PSČ} {Ulica} {ds1::Evč}

Aktualizácia dát zo SLS zo dňa 17.6.2015