SSSLB - hlavicka
SSSLB - menu

ALGEZIOLÓGIA je prvou učebnicou svojho druhu  u nás.

Slávnostné uvedenie knihy sa konalo 13.10.2005 o 14:00 v Bojniciach  počas VII. Česko-SALGEZIOLÓGIAlovenských  dialógov o bolesti a XIII. Slovenských dialógov o  bolesti.

Kniha ALGEZIOLÓGIA podáva prehľadne súčasné poznatky o patofyziológii,  farmakológii a farmakoterapii, diagnostike a zásadách  liečby bolesti. V špeciálnej  časti pojednáva o syndromológii  bolesti.

Je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť, obsahuje 300 strán odborného textu, 39 obrázkov a 71  tabuliek. V časti farmakologickej sú uvedené SPC základných liekov používaných v liečbe bolesti.

Knihu si môžete kúpiť v nasledovných kníhkupectvách,priamo vo  vydavateľstve EDIS  alebo  v internetovom  kníhkupectve www.martinus.sk

Editor:   MUDr. Marta Kulichová, CSc.,h.doc. 
Kolektív autorov:   MUDr. Dušan Broďáni, PhD.  
MUDr. Stanislav Fabuš  
MUDr. Darina Hasarová  
MUDr. Karol Hornáček  
MUDr. Róbert Illéš  
MUDr. Hedviga Jakubíková  
Doc. MUDr. Karol Kralinský, PhD.  
MUDr.Marta Kulichová, CSc. ,h.doc.  
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
MUDr. Ľubomíra Nemčíková  
Ing. Petr Slovák, CSc.  
Doc. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
MUDr. Alena Šujanová  
MUDr. Jozef Šurkala  
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.  
MUDr. Zuzana Turčániová  
Recenzenti:  Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.  
MUDr. Stanislav Fabuš  
Jazyková korektúra:  Mgr. Edita Tulejová,  Panax Co, s.r.o.  
Redakčná príprava a grafická úprava:  MUDr. Dušan Broďáni, PhD.  
 
 
Vydalo EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline v edičnom rade MONOGRAFIE ako svoju 2069 publikáciu, vydanie prvé, ISBN 80-8070-445-7
Adresa: EDIS vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, Hurbanova 15, 010 26 Žilina