AKTUALITY


 
covid-19
 
 

Pracovná skupina EFIC COVID-19

 
 
 
 Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, pozývame vás na on-line účasť na kongrese:

Deň kliniky Algeziológie

Téma: Nekardiogénna bolesť hrudníka
Termín (NOVÝ) : 23.4.2021 !!!

Program na stiahnutie


 
 
Preklady: GLOBAL YEAR:
2014: OROFACIAL PAIN
2017: VISCERAL PAIN AFTER SURGERY
2019: PAIN IN MOST VULNERABLE
 
Zápisnica z plenárnej schôdze SSŠLB
konanej 4.10.2019 v Starej Lesnej
 
 

The new European Pain Federation Education Platform is online !

 
 
Do pozornosti:
Nová kniha z oblasti algeziológie
od autora doc.Martuliaka:
Farmakoterapia bolesti
FARMAKOTERAPIA BOLESTI
PRE LEKÁROV A FARMACEUTOV
Anotácia knihy: >>>
Obsah knihy:>>>
 
 
    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
Patofyziológia bolesti
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>
 
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
Vydavateľstvo lekárskych časopisov vrátane časopisu
Paliatívna medicína a liečba bolesti.
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
Výbor SSŠLB vypisuje EDUKAČNÝ GRANT pre členov SSŠLB.
Z tohto grantu bude poskytnutá finančná dotácia na aktívnu účasť na odborných domácich a zahraničných podujatiach s témou liečby bolesti. Záujemcovia o edukačný grant sa budú hlásiť na mailovú adresu Doc. MUDr. Igora Martuliaka,PhD. (imartuliak@nspbb.sk )
 
EAPC spustila  projekt Prague Charter, ktorá má za cieľ zvysovat povedomie o paliatívnej starostlivosti ako ľudskom práve a má byt výzvou vládam jednotlivých krajín, aby vytvorili podmienky na zmierňovanie utrpenia nevyliečitelne chorých. 
Pripojiť sa a podpísať PRAŽSKÚ CHARTU je možné tu:....
 
DO POZORNOSTI:
List prezidenta SLS prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc.  ohľadne prideľovania kreditov

 

Z dôvodu pandémie COVID-19 sme sa rozhodli presunúť náš Kongres SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI na virtuálnu platformu do on-line priestoru. Naším hlavným dôvodom pre zrušenie pôvodného už pripraveného podujatia osobne je zdravie a bezpečnosť našich účastníkov, prednášajúcich a partnerov

Pozývame vás na on-line účasť na kongrese:

 

XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

Termín konania: 1.-2.-3. júna 2021

Všetky informácie tu: >>>

 

 
VOĽBY DO VÝBORU SSŠLB
ZÁPISNICA Z VÝSLEDKU VOLIEB
 
VOĽBY DO VÝBORU
SEKCIE PALIATÍVNEJ MEDICÍNY SSŠLB

ZÁPISNICA Z VÝSLEDKU VOLIEB
 
6.10.2020

USMERNENIA K ALTERNATÍVNEMU POSTUPU PREDPISOVANIA LIEKOV NA LEKÁRSKY PREDPIS SO ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

Lekár namiesto lekárskeho predpisu so šikmým modrým pruhom vytvorí elektronický preskripčný záznam, ktorý musí podpísať ePZP kartou, inak liek nebude možné v lekárni vydať.  Počas mimoriadnej situácie môže lekár vo výnimočnom prípade vystaviť elektronický predpis na liek s obsahom OPL až na 60 dní.

Farmaceut na základe takto predpísaného lieku vytvorí elektronický dispenzačný záznam a dvakrát vytlačí údaje z preskripčného záznamu spôsobom, ktorý umožňuje lekárňou používaný informačný systém (náhľad, printscreen, vytvorená zostava, atď.), pričom buď elektronicky, alebo ručne doplní údaje o osobe preberajúcej liek s obsahom OPL (meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu) a zdravotnou poisťovňou pridelené poradové číslo (napr. SK/../..), ktoré by inak uvádzal na lekárskom predpise so šikmým modrým pruhom v listinnej podobe. Takto vytlačený záznam, podpísaný farmaceutom a opečiatkovaný pečiatkou lekárne bude slúžiť pre potreby kontroly a doloženia k vystavenej faktúre.

Všetky ostatné úkony súvisiace s narábaním s omamnými a psychotropnými látkami II. skupiny ostávajú nezmenené.

 
 

 
WORD FROM THE PRESIDENT EFIC

 

 

 
2021
 

 

dôležité !!!

AN UPDATE ON THE IASP 2021 WORLD CONGRESS ON PAIN

2021
 
 
2022
 

PAIN IN EUROPE XII

12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC ™
TARGETTING PAIN AND ITS COMORBIDITIES IN THE DIGITAL AGE
27 - 30 APRIL 2022, DUBLIN, IRELAND

Pain in Europe XII is going to bring together the most recognized experts in the field of pain medicine to exchange knowledge, ideas and the latest 
 
 
AKTUALITA:

EFIC NEWSLETTER 01 2020

WORD FROM THE PRESIDENT

Friends of the European Pain Federation,
Our first newsletter of the year is also one of the most important ones right now. What a start to the year 2020.
The new year has brought with it many challenges and special circumstances with how we see collaborations, teamwork, congress attendance and priorities of people around the world. >>>>

 

  Nová informácia pre záujemcov o:
  EUROPEAN DIPLOMA IN PAIN MEDICINE:

  EDPM Examination EDPM website
  novinky:
 

EFIC že hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zúčastniť na niektorých projektoch EFICu
stiahni dokument tu:...
stiahni dokument tu:...

 
Na stiahnutie INFORMAČNÝ MATERIÁL:
2014 GLOBAL YEAR AGAINST OROFACIAL PAIN
2017 GLOBAL YEAR AGAINST PAIN AFTER SURGERY
2019 GLOBAL YEAR AGAINST PAIN IN THE MOST VULNERABLE
 

Pozrite si tento zaujímavý link: https://www.paintoolkit.org/

 
 
NEPREHLIADNITE:
WHO GUIDELINES FOR PHARMACOLOGICAL AND RADIOTHERAPEUTIC MANAGEMENT OF CANCER PAIN IN ADULTS AND ADOLESCENTS
 
 
EFIC NEWSLETTER 06 / 2019
 
EFIC NEWSLETTER 03 / 2018
IASP NEWS April 2018
IASP NEWS November 2017
EFIC NEWSLETTER 01/2017
EFIC NEWSLETTER 04/2016
EFIC NEWSLETTER 03/2016
EFIC NEWSLETTER 02/2016
 
 
Version of ICD11
In revising the International Classification of Diseases for its 11th edition (ICD11), the World Health Organization (WHO) turned to an IASP task force to develop a new and pragmatic classification of chronic pain. ICD initially was developed for mortality and morbidity registers, but the health-care systems of many countries now use it to code diagnoses, dispense therapy, and report on patient populations that are included in clinical research.
Read More >
 
NEPREHLIADNITE !!!   Dôležité !!!
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 29.6.2012
čl. 23: Odborné usmernenie MZ SR o diagnostike a liečbe chronickej bolesti

 

* * *
Acute Pain Management in Patients With Drug Dependence Syndrome
Identifying brain nociceptive information transmission in patients with chronic somatic pain
Moving on to Movement in Patients with Chronic Joint Pain
Targeting Pain or Osteoarthritis? Implications
for Optimal Management of Osteoarthritis Pain
Treating Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia
Diagnosis, Prevalence, Characteristics,
and Treatment of Central Poststroke Pain
Halting the March of Painful Diabetic Neuropathy