Pozvánka
Úvodné slovo
Základné informácie
Témy kongresu
Program
Prihláška na účasť
Prihláška abstraktu
Ubytovanie
Kontakty
Organizátori / výbory
Vystavovatelia / partneri
Dôležité termíny
Banská Bystrica
Príhovor predsedkyne organizačného výboru:Predseda organizačného  výboru   

Vážené kolegyne, kolegovia,
milí priatelia a priaznivci
algeziológie,       

dovoľte mi, aby som vás v mene SSŠLB a organizačného výboru kongresu srdečne pozvala na XIX. Česko- Slovenské a súčasne už XXV. Slovenské dialógy o bolesti, ktoré sa budú konať 5.- 7.októbra 2017 v srdci stredného Slovenska, v meste Banská Bystrica. Naše mesto leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Od udelenia mestských práv v roku 1255 kráľom Belom IV. prešlo viacerými etapami vývoja a trvale sa vpísalo nielen do dejín Slovenska. Ako jedno z prvých miest na Slovensku bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu (Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou,
Matejovým domom, barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stlĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie ohraničujú honosné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého.
Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie - ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. V súčasnosti je Banská Bystrica hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja.
V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť "medenej" Bystrice pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry. Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda
ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.
Hlavnou témou kongresu je POOPERAČNÁ BOLESŤ. Nadväzujeme tým tradične na tému Svetového roka boja proti bolesti, ktorá je každoročne vyhlasovaná IASP. V čase konania kongresu bude vrcholiť celoročná aktivita, zameraná na kvalitnú pooperačnú analgézu ako jeden z rozhodujúcich determinantnov spokonosti pacienta so zdravotnou starostlivosťou v súvislosti s operačným výkonom. V ďalších témach, intervenčná algeziológia a paliatívna medicína, chceme dať priestor našim sekciám, ktoré SSŠLB zastrešuje. Intervenčná algeziológia predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci pododbor, ktorý posúva hranice našich
možností v rámci komplexného terapeutického prístupu. Paliatívna medicína sa už opakovane stáva jednou z nosných tém Dialógov. Náš výbor považuje za potrebné a prínosné dať priestor odborníkom, ktorí sa venujú ťažko chorým pacientom na sklonku ich života a posúvajú tak
hranice medicíny k vyššej humánnosti. Táto potreba sa priamo úmerne zvyšuje s narastajúcou dĺžkou prežívania onkologických pacientov.

Milí kolegovia, veríme, že v našom meste prežijete príjemné chvíle a okrem kvalitnej odbornej časti programu sa nám podarí vytvoriť priestor aj na zoznámenie sa s históriou, súčasnosťou a kultúrou nášho mesta.
Radi vás privítame v meste, o ktorom slovenské príslovie hovorí:
"Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi!"

                                 MUDr. Tatiana Geistová
                      Predseda organizačného výboru