SSSLB - hlavicka
SSSLB - menu
 

ADMINISTRATÍVA AGG PRACOVISKA

   
>>> minimálne priestorové a materiálne vybavenie Vestník MZD SR č. 09812/2008
>>> koncepcia algeziológie MZD SR č.12268-1 / 2006 OZS z 1.mája 2006
>>> zbierka zákonov 157/2002 - základné a nadstavbové odbory
>>> Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe
chronickej bolesti
***  
   
>>> dotazník k algeziologickému vyšetreniu
>>> algeziologický  chorobopis
>>> kódovanie bolesti podľa IASP
>>> hodnotenie telesnej  výkonnosti podľa WHO stupnice a Karnofského index
>>> Edmontský hodnotiaci systém pre nádorovú  bolesť (ESS)
>>> Program na výpočet BMI a povrchu tela - download
   
   
   
  Aesculap
Moderný informačný systém poskytujúci komplexné informácie o liekoch, diagnózach a o vzťahoch medzi nimi. Obsahuje zoznam všetkých registrovaných liekov, homeopatík, zdravotníckeho materiálu, zoznam diagnóz podľa MKCH-10.
   
  WinAmbulancia
softvér pre ambulantnú prax. Nielen na kompletné vedenie zdravotnej dokumentácie, ale hlavne pre efektívne a príjemné uľahčenie všetkých administratívnych úkonov v ambulancii. Zohľadňuje všetky medicínske odbory, vedenie viacerých úväzkov jedného lekára ako aj prácu viacerých lekárov v jednej ambulancii.