AKTUALITY

>>>  Aktuálne informácie o zdravotníctve v médiách  <<<
(prevzaté z http://lekom.sk)

>>> Pozrite si tiež linky LOZu o dianí v nemocniciach...<<<


Vstup pre odbornú verejnosť

Nasledujúce informácie sú určené odbornej verejnosti. Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.


 
    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>
 
 
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
Vydavateľstvo lekárskych časopisov vrátane časopisu
Paliatívna medicína a liečba bolesti.
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
 
 

2016

 

Fact Sheets on Joint Pain
     

 
      
 
 
Aktualizáciu portálu prinášajú aj nasledovné firmy:

Mundipharma Ges.m.b.H, o.z.
oficiálny partner SSŠLB

 

TEVA Pharmaceuticals s.r.o.
oficiálny partner SSŠLB