AKTUALITY


Vstup pre odbornú verejnosť

Pre laickú verejnosť so dostupné informácie o pracoviskách liečby bolesti s kontaktnými dátami
pod názvom v menu: "Algeziologické pracoviská v SR"
Ostatné informácie sú určené len pre odbornú zdravotnícku verejnosť!
Potvrdzujem, že som osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú zdravotnícku verejnosť.


    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>


 
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
 
Vydavateľstvo lekárskych časopisov vrátane časopisu
Paliatívna medicína a liečba bolesti.
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
 

 
2018
– Global Year for Excellence in Pain Education!


 
 

2016

 

11TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC

4-7 SEPTEMBER 2019
VALENCIA, SPAIN

Valencia
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
Mundipharma Ges.m.b.H.   TEVA
     

 
      
 

Mundipharma Ges.m.b.H, o.z.
oficiálny partner SSŠLB

TEVA Pharmaceuticals s.r.o.
oficiálny partner SSŠLB